شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو طرح تزئين 

اين تابلو جهت هدايت مسير در بوستانها و يا سطح شهر با قابليت چندين آدرس¬دهي و رنگ متفاوت پانلها اين امكان را به راننده مي¬دهد كه آدرس مورد نظر را در زمان مناسب پيدا نمايد.