شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو LED 

اين تابلو جهت نمايش پيامهاي ترافيكي در سطح بزرگراهها مورد استفاده قرار مي¬گيرد. صفحه نمايش اين تابلو ماتريسي از پيكسلهاي متشكل از LED مي باشد كه توسط بُردهاي الكترونيكي كنترل ميگردد.