شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو معرفي معابر در تقاطعها (زير چراغي) 

 اين تابلوها جهت معرفي معابر در زير چراغ راهنمايي و در تقاطعها نصب مي‌گردد و به راننده اين امكان را مي‌دهد كه در زمان مناسبتر تعيين مسير نمايد.