شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
هندريل 

نرده ايمني عابر پياده بوده كه بر روي پلهاي سواره رو با استفاده از لوله هاي محكم (به قطر 4 اينچ) نصب ميگردد.