شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
سرعت گير پلاستيكي 33*90 

اين محصول از نوع پلاستيك ساخته شده و داراي مقطع محدب مي باشد و از نظر زيست محيطي اين مواد به طور كامل قابل بازيافت مي باشند.
در مسيرهايي كه حداكثر سرعت 50 كيلومتر در ساعت است، در معابر داراي شيب زياد، دوطرف گذرگاه عبور دانش آموزان، دوطرف گدرگاه مراكز پزشكي و... نصب مي شود.