شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
سرعت‌كاه آسفالتي 

اين كاهنده سرعت دقيقاً به همان منظور سرعت گير پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد كه معمولاً در خيابانهاي عريض كاربرد دارد.