شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
جليقه ايمني 

1- شبرنگي
2- چراغدار
پوشش پارچه اي بافته شده از الياف مصنوعي و نوار بازتابنده با خاصيت انعكاس زياد نور مي باشد. اين پوشش ايمني حفاظت و امنيت افراد را در موقع كار يا تردد در خيابان و جاده¬ها به هنگام شب تضمين مي كند.
هر شخصي كه ممكن است با بروز خطر تصادف با وسايل نقليه مواجه شود، بايد براي حفاظت شخصي از جليقه ايمني استفاده نمايد.
تابش نور چراغ جلوي وسايل نقليه بر روي اين پوشش در هنگام شب، موجب مي گردد شخص عابر يا موتورسوار به راحتي رؤيت شود.