شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
چشم گربه‌اي 

1- نگين‌دار پلاستيكي
يكي از تجهيزات ايمني ترافيك مي باشد كه در شب و به هنگام برخورد نور اتومبيل درخشندگي و بازتاب نور داشته و باعث هدايت ترافيك و در جاده هاي برون شهري تعيين كننده حريم راه مي باشد. جنس بدنه معمولاً از پلاستيك بوده و قسمت بازتابي آن در مدل شيشه اي، پلاستيكي و پلاستيك با سطح مقاوم در برابر سايش ارائه مي گردد.

2- سولار (خورشيدي)
سولار نيز نوع ديگري از اين محصول بوده با اين تفاوت كه نور خورشيد را در روز جذب و توسط LED هاي كوچك در هنگام شب و تاريكي هوا بصورت چشمك زن باعث هدايت ترافيك مي شود.
در قسمت مقطع خط كشي هاي محوري، در كناره خط كشي هاي ممتد، در مسيرهاي گذرگاه عابر پياده، در محور عرضي ايستگاه هاي پليس راه و دريافت عوارض، در مسيرهاي كارگاههاي عمراني و راه سازي و در كناره پلها و پرتگاهها نصب مي شود.
 

1- نگين‌دار پلاستيكي

2- سولار (خورشيدي)