شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
گل ميخ چدني  

يكي از تجهيزات ايمني ترافيك مي باشد كه در سطح خيابان جهت تعيين مرز معبر و محدوده رانندگي نصب گرديده و نوعي سرعت كاه در مسيرهاي شلوغ و پر تردد بوده و وسيله اي جهت كنترل سرعت خودروها مي باشد.
در مسيرهاي باريك طولاني جهت كنترل سرعت، بر روي خط ويژه اتوبوس جهت تعيين مرز حركت، در كناره جاده ها و معابر جهت تعيين محدوده مسير بكار مي رود.
در قسمت رفيوژ وسط بر روي خط كشي ممتد، در كناره خط كشي هاي ممتد، در مسيرهاي گذرگاه عابر پياده، در محور عرضي ايستگاههاي پليس راه و دريافت عوارض، در مسيرهاي كارگاههاي عمراني و راه سازي و در كناره پلها و پرتگاهها نصب مي شود. 
در دو نوع كروي و تخت موجود مي‌باشد.
 

1- كروي

2- تخت