شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
استوانه ارتجاعي پلي اورتان 

نوعي مانع ترافيكي است كه هشدار دهندة رانندگان جهت عدم برخورد با جناقي ها و سر جزيره ها در دو ارتفاع 45 و 75 سانتيمتري مي باشد.