شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
ضربه گير پلاستيكي (Cushion Tank) 

نوعي مانع ترافيكي است كه جهت مسدود نمودن نقاطي از راه مورد استفاده قرار مي گيرد كه باعث ايمني هر چه بيشتر راننده در صورت برخورد با آن خواهد بود.