شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
Enter Title
کمينه

شركت علائم راهنمايي و فني ايران (عرف ايران)، تحت نظارت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، از سال 1371 فعاليت خود را با هدف:

1- تأمين ايمني معابر و گذرگاه هاي شهري و بين شهري
2- ارائه خدمات ايمني ترافيك و توليد تجهيزات مربوطه
3- يكسان سازي فعاليتهاي مربوط به ايمني ترافيك و استاندارد نمودن آنها
4- توليد تجهيزات ايمني ترافيك و ارائه خدمات مربوطه
بعنوان بازوي اجرايي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران آغاز نموده است.

قبل از تأسيس شركت عرف ايران موارد فوق بصورت محدود و پراكنده توسط واحدهاي اجرايي مناطق و يا سازمان ترافيك با روشهاي ابتدائي و غير استاندارد انجام مي(بجاي شبرنگ) توليد مي گرديد كه علاوه بر تفاوت بسيـار با استـانـداردهاي پذيرفته شده و ناهمگوني در مناطق بيست و دو گانه در سطح شهر تهران بدليل نداشتن طول عمر مفيد هزينه بسيار زيادي را به شهرداري تحميل مي نمود. شركت عرف ايران در چنين شرايطي فعاليت خود را آغاز و با بهره گيري از تجارب و تخصص مديران و كارشناسان مجرب، و استفاده از آخرين روشها و استانداردهاي ايمني ترافيك، در مدت زمان كوتاهي توانست گامهاي بلندي را در اين زمينه بردارد، بطوريكه بسياري از خدمات و محصولات توليدي شركت قابليت رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي را داشتـه و در نمايشگاه هاي بيـن المللي مورد استقبـال خريـداران واقع شده است. از اين رويكرد در زمينه صادرات و فروش محصولات نيز فعاليتهائي آغاز و مذاكراتي صورت گرفته است. گرفت، خصوصاً تابلوها با استفاده از رنگ

مشخصات شركت:
تاريخ تأسيس:
سال 1371
تعداد سهام اوليه: 7،000 سهم
تعداد سهام فعلي: با يك مرحله افزايش 17،000 سهم
سرمايه اوليه: 900،000،000 ريال
سرمايه فعلي: با يك مرحله افزايش 3،400،000،000 ريال

سهامداران:
· سازمان حمل و نقل و ترافيك           16،994 سهم
· شهرداري تهران                                   1 سهم
· سازمان ترمينالها                                 1 سهم
· شركت واحد                                      1 سهم
· شركت مطالعات جامع حمل و نقل           1 سهم
· شركت كنترل كيفيت هوا                      1 سهم
· شركت كنترل ترافيك تهران                    1 سهم

نحوه اداره شركت:
بصورت بازرگاني و بر اساس قانون تجارت، با تعيين هيئت مديره و انتخاب مديرعامل و نظارت بازرس قانوني