شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
Enter Title
کمينه

با افزايش جمعيت و نياز به جابجائي هاي گسترده در سطح معابر شهري و بين شهري، ايجاد نظم و هدايت صحيح عبور و مرور و اتخاذ تدابيري بمنظوركاهش خسارتهاي مادي و جاني ناشي از تصادفات، به يكي از الزامات مهم ساخت و بهره­برداري از معابر تبديل شده است.
شركت علائم راهنمائي و فني ايران (عرف ايران) از بزرگترين شركتهاي توليدكننده علائم و تجهيزات ايمني در ايران، در سال 1371 به منظورتوليد تجهيزات مهندسي ترافيک و ارائه خدمات مربوطه، مطابق با استانداردهاي فني پيشرفته و بين المللي توسط شهرداري تهران تأسيس گرديد.شركت عرف ايران با هدف افزايش رضايت مشتريان و رعايت استانداردها و حفظ و ارتقاء کيفيت مطلوب محصولات و خدمات بعنوان شركتي پيشرو در مجموعه شهرداري تهران اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2000 در کليه واحدهاي شرکت نموده­است.
حال در سايه ايمان و توكل به خداوند يکتا فرصتي فراهم گرديد تا با همكاري تمامي كاركنان و پيروي از دستورالعملها و روشهاي اجرائي مدون، امكان دستيابي به خط مشي، اهداف و نيازمنديهاي استاندارد فراهم گردد. لذا مديريت شرکت متعهد مي گردد که كليه كاركنان الزامات استاندارد را مورد توجه قرار داده، به اجرا در آورده و با انجام بازنگري هاي دوره اي باعث بهبود مداوم و ارتقاء اثربخشي در كيفيت محصولات و خدمات شركت گردند.

دوام، بقاء و توسعه شركت مستلزم:
1- کسب آگاهي هاي فني بهنگام از طريق آموزش مستمر پرسنل براي ارتقاء و کسب شايستگي بيشتر،
2- رقابت با ساير شركتهاي داخلي و خارجي،
3- کوشش براي كاهش هزينه هاي جاري و قيمت تمام شده توليدات و خدمات،
4- ثبات در ارائه خدمات و توليد محصولات،
5- بهبود كيفيت محصولات از طريق بهبود فرايندها،
6- نوآوري و تنوع در ارائه خدمات و توليدات،
می باشد.
لذا اميد است با دستيابي به اهداف تعيين شده و استقرار سيستم مديريت كيفيت شاهد شكوفائي اقتصادي شركت و رسيدن به قله هاي افتخار باشيم.