شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
معاونت فني و نظارت
کمينه

Email:Technical-deputy@orf.tehran.ir

 سرپرست معاونت فني و نظارت

واحدهاي طراحي و مهندسي ، نظارت و توليد و خط كشي در زير مجموعه اين معاونت قرار دارند 
الف ) بررسي درخواست كارفرما از طرف مدير عامل و ارجاع كار به واحدهاي مربوطه :
·        در زمينه طراحي و توليد تابلوهاي راهنماي مسير و انتظامي
·        در زمينه جانمايي و نظارت بر نصب تابلوهاي راهنماي مسير و انتظامي
·        برآورد و نصب تجهيزات ترافيكي از قبيل گاردريل ، نرده ايمني ، موانع ترافيكي و سرپناه هاي ايستگاه اتوبوس و ...
·        بررسي اعلام نياز خط كشي و تهيه دستور كار جهت براي واحد خط كشي
ب) تصويب دستور ساختها ، تصويب دستور كارها ، تصويب حواله انبار و تهيه برنامه كاري و مسيرها براي واحد خط كشي و ساماندهي و اجراي پروژه هاي ترافيكي معاونت حمل و نقل و ترافيك ( از قبيل خطوط   سامانه اتوبوسهايتندرو ، طرح استقبال از بهار ، طرح استقبال از ماه مبارك رمضان و طرح استقبال از بازگشايي مدارس و ...) در حيطه وظايف اين معاونت مي باشد.