شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
اجراي خط‌كشي
کمينه

شركت عرف ايران در زمينه اجراي انواع خط‌كشي با استفاده از انواع روكشهاي ترافيك سرد (يك جزئي پايه حلالي و پايه آب - دو جزئي) و ترموپلاستيك گرم با بهترين كيفيت و بر اساس اصول مهندسي ترافيك فعال بوده و خط‌كشي بزرگراه‌ها و معابر كلان شهر تهران و تعدادي از شهرستانها را بعهده دارد.
اين شركت با داشتن گواهينامه مديريت كيفيت ISO9000‌ ، در تدارك اخذ گواهينامه‌هاي مديريت محيط زيست ISO14000 مي‌باشد.

- آزمايش روكشهاي ترافيك قبل از عمليات خط‌كشي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي كنترل مرغوبيت
- نظارت بر فرايند خط‌كشي حين اجرا و انجام كنترلهاي دوره‌اي پس از اجرا
- بكارگيري نيروي انساني مجرب و آموزش ديده در قسمتهاي اجرايي، كنترل كيفي و پشتيباني
- بهره‌گيري از ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي پيشرفته اجرايي
- رعايت كليه اصول مهندسي ترافيك به هنگام ترسيم خط‌كشي
- سرعت و دقت در انجام پروژه‌هاي محوله
- استفاده از روكشهاي پايه آب بمنظور رعايت اصول زيست محيطي
- همكاري با مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي بمنظور ارتقاء‌ كيفيت روكشهاي مورد استفاده و روشهاي اجراي خط‌كشي
- استفاده از آخرين دستاوردها و نتايج مطالعات بهنگام روز جهاني در باره ويژگيها و مشخصات و نحوه كاربرد انواع روكشهاي ترافيكي و موارد مربوطه

امكانات:
- بهره‌گيري از 3 دستگاه ماشين خط‌كشي جهت اعمال روكش ترافيك گرم
- بهره‌گيري از 5 دستگاه پيش گرم‌كن روكش ترافيك گرم
- بهره‌گيري از 9 دستگاه ماشين خط‌كشي جهت اعمال خط‌كشي محوري با روكش ترافيك سرد
- بهره‌گيري از 4 دستگاه ماشين خط‌كشي جه

مسير ويژه اتوبوس

خط‌كشي هاشور

 توانايي جهت ترسيم ساير خطوط مورد نياز

 ترسيم خطوط ايست، پاركينگ

 ترسيم ايستگاه تاكسي و اتوبوس

 روكش ترافيك ترموپلاستيك سرد
روكش ترافيك ترموپلاستيك سرد بر پايه رزين اكريليك ترموپلاستيك، مخصوص و مناسب براي شرايط آب و هوائي ايران ساخته شده است. دوام در برابر شرايط جوي، مقاومت سايشي و پايداري روكش از ويژگي‌هاي اين روكش مي¬باشد و نتايج خوبي را از نظر ثبات كيفيت روي آسفالت ايران نشان داده است.
از اين روكش براي خط‌كشي روي آسفالت خيابانها و جاده/ ها و علائم ترافيكي استفاده مي¬شود. اين روكش پس از اضافه شدن تينر مخصوص، توسط دستگاه‌هاي خط‌كشي ويژه روكش سرد بر روي بستر پاشش مي‌گردد.

ترسيم خط كشي هاي طولي با عرضهاي مختلف از 5 تا 50 سانتيمتر

روكش ترافيك ترموپلاستيك دو جزئي
روكش ترافيك ترموپلاستيك دوجزئي بر پايه منومرهاي اكريليك مي‌باشد كه بعد از پليمريزه شدن به به رزين ترموپلاستيك اكريليك تبديل مي¬شود. دوام جوي و مقاومت سايشي و پايداري روكش از ويژگيهاي اين سري روكشها مي¬باشد. اين روكش براي اجراي خط‌كشي عابرپياده و علائم و حروف مناسب مي‌باشد.
 

ترسيم خط كشي خطوط عابر پياده (يك جزئي - دوجزئي)

 

دوجزئيترسيم فلش، نوشتار و هاشور


 روكش ترافيك ترموپلاستيك گرم
روكش ترافيك ترموپلاستيك گرم به علت ويژگيهاي پيوند حرارتي ايجاد شونده بين مواد ترموپلاستيك و روسازي آسفالت، براي كاربرد بر روي سطوح آسفالتي كاملاً مناسب هستند. اين روكش با استفاده از حرارت و با ضخامت نسبتاً زياد بر روي سطح با روشهاي اسپري، اسكريد و اكستروژن اجرا مي‌شود. از مزاياي عمده نسبت به ساير روكشها مي‌توان به سرعت خشك شدن سريعتر، ماندگاري مطلوبتر و بازتاب نور برگشتي بيشتر اشاره نمود.