شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
نمايش انتشارات
کمينه
آئين طراحي و نصب نرده هاي حفاظتي 

 

مؤلف: دكتر مهدي عظيمي تبريزي

تهيه شده در: شركت علائم راهنمائي و فني ايران (عرف ايران) – متعلق به شهرداري تهران

ناشر: شركت علائم راهنمايي و فني ايران (عرف ايران)

تعداد صفحات: 107 صفحه

هدف از تدوين اين كتاب تعيين ويژگي ها و آئين كاربرد و نصب تجهيزات ايمني و حفاظتي راهها مي باشد...