شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
خبرگزاري آريا-مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران، توجه رانندگان به جانمايي تابلوها را در کاهش تصادفات موثر دانست 

خبرگزاري آريا-مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران، توجه رانندگان به جانمايي تابلوها را در کاهش تصادفات موثر دانست.
به گزارش خبرگزاري آريا، صادق خليلي مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران درخصوص خط کشي هاي سطح خيابان ها و نصب علايم و تابلوها اظهار کرد: اگر رانندگان به جانمايي تابلوها توجه داشته باشند بي شک تصادفات شهر تهران به حداقل کاهش مي يابد.
وي با بيان اينکه اين شرکت 23 سال سابقه فعاليت در حوزه خط کشي خيابان ها و بزرگراه ها و نصب علايم راهنمايي و رانندگي دارد، گفت: هر سال به صورت آماده باش در راستاي افزايش اميني و آماده سازي شهر کارهايي را در دستور کار داريم.
مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران با بيان اينکه يکي از دلايلي که تصادفات زياد است عدم توجه رانندگان به علايم راهنمايي و رانندگي است،تاکيد کرد: به صورت اجرايي عهده دار انجام خط کشي خيابان ها هستيم اما تعيين مکان خط کشي ها در خيابان ها و بزرگراه ها توسط شهرداري هاي مناطق انجام مي شود.
خليلي درخصوص حجم پروژه مهرماه اين شرکت که با هزينه 25 ميليارد تومان اجرا مي شود، افزود: بازسازي علايم و خط کشي ها فروردين و ارديبهشت ماه آغاز مي شود.
وي درخصوص پروژه صدر ادامه داد: صفر تا صد پروژه صدر شامل علايم هشدار دهنده، گاردريل ها و خط کشي ها توسط شرکت عرف ايران انجام شده است. همچنين ساماندهي خطوط BRT نيز جز مسئوليت هاي ما بوده اگرچه در سال هاي اخير به شرکت هاي خصوصي نيز واگذار شده اما تجربه نشان داده متاسفانه از کيفيت لازم برخوردار نبوده است.
مديرعامل شركت علائم راهنمايي و فني ايران با بيان اينکه بخشي از محصولات وارداتي و بخشي توليدي داخل است، اظهار کرد: حتي در گارديل هايي که نصب مي شود از ورق هاي فولادي که توسط فولاد اصفهان توليد مي شود، استفاده مي کنيم زيرا آلياژهايي که در ورقه ها مورد استفاده قرار مي گيرد در بحث تصادفات به شدت اثرگذار است.
وي با اشاره به اينکه رقابتي شدن بازار بيشتر به نفع شرکت هاست، ادامه داد: رقابت در صورتي مناسب خواهد بود که قطعا کيفيت کار بالا برود. زيرا سازمان هاي نظارت کننده و سازمان هاي متولي در امر ترافيک در کيفيت کار دقت لازم و کافي را دارند.
خليلي درباره رنگ هايي که براي خط کشي ها در خيابان ها استفاده مي شود و در موقع بارندگي لغزنده است، گفت: رنگ هاي مورد استفاده چند نوع است.رنگ سرد، رنگ هاي گرم و رنگ هاي دو جزيي. ضمن اينکه براي بحث ماندگاري موادي هم به آنها اضافه مي شود. در رنگ هاي سرد تينر اضافه مي شود اما در رنگ هاي گرم نه و اين در حاليست که تمامي موارد ملاحظات زيست محيطي در نظر گرفته مي شود. درجه لغزندگي رنگ ها بستگي به ضخامت رنگ دارد. البته در رنگ هاي دوجزيي که اخيرا توليد داخل نيز هستند ماندگاري از 3 سال به 5 سال افزايش يافته است و سرخوردگي را به حداقل مي رساند.