شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
بازدید از واحد خط کشی و انبار های شرکت عرف ایران 

به گزارش روابط عمومی شرکت عرف ایران، روز دوشنبه پنجم شهریور ماه هیئت مدیره به همراه اعضا و مدیران از واحد خط کشی و انبار های شرکت عرف ایران بازدید نمودند.

در این بازدید که حدود 4 ساعت به طول انجامید پس از معرفی کوتاهی از بخش های مختلف کارخانه توسط آقایان محسنی نسب و اللهیاری، به مباحثی در مورد چگونگی تغییرات و ساماندهی به خطوط رنگ و ماشین آلات پرداخته شد.


همچنین در ادامه از واحد خط کشی، ماشین آلات، انبار و.... بازدید انجام شد.