شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تجهیز خودروهای امداد تونل شهری 

به گزارش روابط عمومی شرکت عرف ایران ، تجهیز خودروهای امداد تونل های شهری توسط این شرکت انجام پذیرفت. این تجهزات شامل ادواتی از قبیل چراغ گردان، آژیر، راه بند و تجهیزات ایمنی تونلهای شهری می باشد.

لازم به ذکر است وظیفه ی این خودروها ، کنترل عبور مرور و ارائه خدمات به شهروندان عزیز تهرانی میباشد .